5 priorít pre Nové Mesto

Nové Mesto stojí pred viacerými výzvami a už nestačí len reagovať na eurofondové výzvy, opravovať havárie či dekorovať mestskú časť kvetmi. Mestská časť potrebuje skutočný plán a jasne definovanú víziu, aby sa dokázala vysporiadať s narastajúcim počtom obyvateľov, dopravným zaťažením či znečistením životného prostredia. Za prioritné pre ďalší rozvoj mestskej časti preto považujem týchto 5 tém.

 

1. Územné plány zón

Vytvoríme nové a zaktualizujeme existujúce územné plány zón, aby samospráva mohla efektívne regulovať výstavbu na svojom území, obhajovať verejný záujem a nechytala developerov za chvost ako je to dnes. Napriek tomu, že každoročne sú v rozpočte mestskej časti vyčlenené peniaze na prípravu územných plánov zón, za posledné roky nebol schválený ani jeden. Mestská časť zažíva stavebný rozmach a už teraz môžeme vidieť negatívne dopady živelnej výstavby bez adekvátnej regulácie. Je potrebné, aby vedenie mestskej časti konečne chytilo rozvoj na svojom území pevne do rúk, malo jasnú víziu toho kam sa má uberať a stanovilo jasné mantinely developerským projektom.

 

2. Parkovacia politika

Zavedieme rezidenčnú parkovaciu politiku, s cieľom upratať chaos v parkovaní a zvýšiť bezpečnosť ulíc v Novom Meste pre chodcov, cyklistov i motoristov. Napriek tomu, že parkovanie je jednou z najväčších tém medzi obyvateľmi, nateraz sa mestská časť riešeniam nevenuje. Diskusia o novomestskej parkovacej politike s obyvateľmi neprebehla, passport parkovacích miest nebol zverejnený a Novomestská parkovacia spoločnosť len prijíma pôžičky z nášho rozpočtu. Včera bolo neskoro na zavedenie parkovacej politiky.  

 

3. Štandard novomestskej ulice

Zavedieme štandard novomestskej ulice, s cieľom poskytnúť každému obyvateľovi bezpečný, udržiavaný a funkčný verejný priestor. Ulice, námestia či štvrte Nového Mesta budú mať jasne zadefinovaný základných stav vo forme bezpečných povrchov, udržiavanej zelene a pravidelne udržiavaných ľavičiek, odpadkových košov či ďalších prvkov. Spracujeme audit pešieho pohybu, začneme so systematickým odstraňovaním bariér a budovaním plnohodnotných cyklostrás s cieľom poskytnúť adekvátny priestor na uliciach nielen motoristom, ale aj chodcom a cyklistom. Je načase, aby sa v Novom Meste začalo pristupovať k uliciam ako k plnohodnotným verejným priestorom, ktoré slúžia všetkým obyvateľom.

 

4. Zeleň a životné prostredie

Dokončíme pasportizáciu zelene a zavedieme pravidelnú, systematickú údržbu stromov, s cieľom pripraviť našu mestskú časť na zmenu klímy. Zameriame sa na skvalitnenie zelene v uliciach a manažment zrážkových vôd. Absolútnou prioritou bude ochrana prírodného bohatstva mestskej časti a to najmä ochrana vinohradov a lesov na území Nového Mesta. Mesto aj mestská časť stoja pred vážnymi environmentálnymi výzvami či už z pohľadu horúčav, prívalových dažďov alebo tvorby odpadov. Riešenia nemožno ďalej odkladať.

 

5. Silné susedstvá

Pripravíme sériu opatrení posilňujúcich komunity v jednotlivých štvrtiach, s cieľom posilniť vzťah obyvateľov k svojmu okoliu či mestskej časti. Zameriame sa na projekty revitalizácií školských areálov ako centier lokálnych komunít, podporíme aktívne komunity obyvateľov okolo knižníc či rodinných centier v mestskej časti. Naplníme komunitné centrum na Ovručskej programom a zrekonštruujeme budovu na Makovického ulici na stredisko sociálnych služieb. Budeme podporovať zapájanie obyvateľov nielen do tvorby verejných priestorov, ale aj verejných politík, pretože sme presvedčení, že je to kľúč k lepším, zodpovednejším obyvateľom a silným susedstvám.

 

Prehľad opatrení pre ďalšie oblasti života v mestkej časti si môžete pozrieť tu ->.

Staňte sa súčasťou príbehu

Staňte sa našim sponzorom

Vy ste sponzori našej kampane. Vďaka vašej finančnej podpore môžeme robiť kvalitnú a poctivú kampaň za lepšie Nové Mesto.