Nový príbeh pre Nové Mesto

Vyúčtovanie kampane

Predvolebnú kampaň sme robili bez utajených sponzorov či finančnej podpory politických strán. Bola postavená na malých daroch našich podporovateľov. Povinnosťou kandidáta je zverejniť vyúčtovanie do 30 dní od konania volieb. Sú v nej zahrnuté finančné výdavky aj nefinančné plnenia v období odo dňa vyhlásenia konania volieb ako aj 180 dní pred tým. Naša kampaň stála 33 215,09 EUR.

Správa o prostiedkoch vynaložených na volebnú kampaň >>

6 priorít pre
Nové Mesto

 

Staňte sa našim sponzorom

Vy ste sponzori našej kampane. Vďaka vašej finančnej podpore môžeme robiť kvalitnú a poctivú kampaň za lepšie Nové Mesto.