Staňte sa súčasťou príbehu

Som Novomešťan, rodič a aktivista, ktorému záleží na mieste, kde žije. Môj príbeh aktívneho obyvateľa mesta začal založením občianskej iniciatívy Zelená hliadka ešte v roku 2011. Odvtedy sme neúnavne bojovali spolu so stovkami dobrovoľníkov a dobrovoľníčok za lepšie a dôstojnejšie mesto pre život. Sedem rokov intenzívnej práce pomohlo priniesť zlepšenia v niektorých oblastiach, no skutočných systémových riešení sme sa nedočkali. Preto som sa rozhodol kandidovať za starostu Nového Mesta a napomôcť zmene zhora. Chcem slušnú, férovú a transparentne fungujúcu samosprávu. Príheh pokračuje, buďte jeho súčasťou.

Čítať celý príbeh ->

5 priorít pre Nové Mesto

Nové Mesto stojí pred viacerými výzvami a už nestačí len reagovať na eurofondové výzvy, opravovať havárie či dekorovať mestskú časť kvetmi. Mestská časť potrebuje skutočný plán a jasne definovanú víziu, aby sa dokázala vysporiadať s narastajúcim počtom obyvateľov, dopravným zaťažením či znečistením životného prostredia. Za prioritné pre ďalší rozvoj mestskej časti považujem týchto päť tém:

5 priorít pre Nové Mesto ->

 


Výsledky dotazníkového prieskumu

V druhej polovici roka 2017 sme zrealizovali dotazníkový prieskum, ktorého cieľom bolo podrobnejšie preskúmať novomestské štvrte, zistiť viac o ich silných aj slabých stránkach a reálnych potrebách ľudí žijúcich v týchto štvrtiach. Teraz výsledky prezentujeme verejnosti.


Novomestské prechádzky

V máji a júni 2018 sme zrealizovali sériu 10-tich novomestských prechádzok, ktorými sme priblížili štvrte Nového Mesta obyvateľom. Sme presvedčení, že budovanie lokálnej identity a hrdosti prostredníctvom zviditeľňovania histórie a zaujímavostí štvrtí je jedným zo spôsobov ako zlepšiť vzťah medzi obyvateľmi a mestom. Pozrite si mapu prechádzok.


Diskusné stretnutia v štvrtiach

Od 15. mája 2018 sme realizovali sériu diskusných stretnutí s obyvateľmi v jednotlivých štvrtiach. Aj na základe zistení z dotazníkov sme zostavili opatrenia pre jednotlivé štvrte, o ktorých sme diskutovali priamo s obyvateľmi v konkrétnych lokalitách. Štrnásť stretnutí s obyvateľmi nám pomohlo bližšie spoznať život v štvrtiach a spoločne s diskutovať o zlepšeniach v nich. Pozrite si zhrnutie diskusných stretnutí.

Prispejte finančne