Novomestský kult osobnosti I. – pamätné tabule, samohodnotenie, príspevky v hotovosti

V súčasnosti žijeme v spoločnosti, v ktorej už dlhšiu dobu pretrváva kríza autorít. Samosprávy nie sú výnimkou a trpia mizivou dôverou zo strany spoločnosti. Samosprávy sú často riadené ako “one man show” a využívanie možností na samo-propagáciu vedenia mestskej časti k zvýšeniu dôvery rozhodne nepomáha.

Čítať celý článok: Novomestský kult osobnosti I. – pamätné tabule, samohodnotenie, príspevky v hotovosti