O Jame

Športpark Jama je otvorený a môžeme mať z neho všetci radosť. Nie je samozrejmosťou, že podobný verejnoprospešný priestor vznikne. Avšak spôsob akým tento park vznikol pripomína skôr zmes zhody pozitívnych okolností a balancovania na hrane morálky či etiky.

Čítať celý článok: O Jame