O ľuďoch bez domova a stavebnom odpade

Ako mnohí viete, u nás na Zátiší máme také chatrčové mestečko plné chudoby. Rady garáží boli v minulosti najskôr vyrabované a následne sa tu nasťahovali desiatky ľudí bez domova. Mestská časť Nové Mesto sa rozhodla riešiť tento problém najskôr búraním garáží a nedávno pravdepodobne pristúpila k ďalšiemu kroku – začala sypať stavebný odpad do obývaných garáží.

Čítať celý článok: O ľuďoch bez domova a stavebnom odpade