Diskusné stretnutia vo štvrtiach

Osobné stretnutia s obyvateľmi Nového Mesta sú základom našej kampane. Preto sme ešte v máji začali s diskusným turné po štvrtiach Nového Mesta. Spolu sme naplánovali štrnásť verejných stretnutí, na ktorých s miestnymi obyvateľmi diskutovali o prioritách pre jednotlivé štvrte aj celú mestskú časť. Na stretnutiach sme mali možnosť program a víziu pre mestskú časť prediskutovať s takmer 230 aktívnymi obyvateľmi a obyvateľkami. Množstvo názorov a podnetov bolo neoceniteľným zdrojom informácií pre doladenie programu pre mestskú časť ako aj jednotlivé štvrte.

 

 

 

Staňte sa súčasťou príbehu

Prispejte finančne