Kandidáti

Sme tím kandidátov, ktorí sú nositeľmi zmeny v Novom Meste, ktoré v blízkej budúcnosti vidíme ako odborne riadenú, transparentnú a dôveryhodnú samosprávu. V pojme “verejná služba” vidíme dôraz na slove služba. Samospráva má slúžiť občanom našej mestskej časti i mesta a hájiť ich záujmy najlepšie ako vie. Chceme priniesť novú energiu do Nového Mesta s cieľom vytvoriť priestor pre nový prístup k výzvam, ktorým čelíme, alebo budeme v blízkej budúcnosti čeliť. Kľúčom k zavedeniu efektívnej parkovacej politiky, efektívnej obhajobe verejného záujmu pri rokovaní s developermi či poctivej údržby zelene či životného prostredia v kontexte zmeny klímy je úrad, ktorý je schopný rozhodovania na základe kvalitých dát, prijímania nových myšlienok alebo zahraničných skúseností a schopný počúvať pri kontakte s aktívnou verejnosťou. Veríme v Nové Mesto otvorene komunikujúce s jasnými prioritami. Nové Mesto so silnými susedstvami, dostupnou kultúrou, poskytujúce rôznorodé služby svojim seniorom a s miestom v škôlkach a školách pre naše deti. Sme nositeľmi zmeny v Novom Meste, buďte súčasťou tejto zmeny.

Kandidáti na poslancov mestskej časti Nové Mesto

ELECTORAL DISTRICT NO.2

Michal Hrčka (42)

Candidate no. 7

He works as a clerk in an marketing department with a focus on cultural policy. His main topics include the development of formal cultural activities in our Center of Culture and the development of non-formal cultural activities in parks and other public spaces.

LISTEN TO THE CANDIDATE INTERVIEW >
Marianna Mašátová Haliaková (39)

Candidate no.10

Journalist and founder of Rodinne centrum Kominárka. Her priorities include the improvement of conditions of your families and the straightening of identity in the districts of Nové Mesto.

LISTEN TO THE CANDIDATE INTERVIEW >
Pavol Troiak (32)

Candidate no.16

Process analyst in the banking sector whose priorities include a transparent and efficient utilization of public funds.

LISTEN TO THE CANDIDATE INTERVIEW >

ELECTORAL DISTRICT NO.3

Karol Bujaček (33)

Candidate no.2

IT programmer who as a citizen focuses on topics of public cleanliness, maintenance of greenery and the effectiveness of the local magistrate.

LISTEN TO THE CANDIDATE INTERVIEW >
Jakub Mrva (34)

Candidate no.7 for the local council

Candidate no.16 for the city council

Risk assessment analyst in the private sector. His priorities include environmental protection, maintenance of public greenery and the protection of Bratislava’s forests.

LISTEN TO THE CANDIDATE INTERVIEW >
Juraj Petrovič (47)

Candidate no.12 for the local council

Candidate no.18 for the city council

Project manager in the field of chemical industry. His priorities include the implementation of parking policy and oversight in the field of public finances.

LISTEN TO THE CANDIDATE INTERVIEW >
Anna Piskáčková (38)

Candidate no.14

Classic philologist working as an IT tester, who wants to deal with the history of our social memory in Nové Mesto.

LISTEN TO THE CANDIDATE INTERVIEW >
Martin Vlačiky (36)

Candidate no.19 for the local council

Candidate no.22 for the city council

Geologist-paleontologist and civic activist, who deals with topics like private development, protection of Bratislava’s forests and systematic preparation of public investments. He’s a current member of the local council and the county council.

LISTEN TO THE CANDIDATE INTERVIEW >

ELECTORAL DISTRICT NO.4

Katarína Šebejová (53)

Candidate no.10

Economic analyst, who currently works as a local council member with the focus on social policy. Her topics include the development of social services both in scope and volume.

LISTEN TO THE CANDIDATE INTERVIEW >
Silvia Švecová (43)

Candidate no.11

College teacher in the field of finance, public sector and the welfare sector. She wants to focus on the improvement of capacities in local kindergartens and on the improvement of conditions within local schools.

LISTEN TO THE CANDIDATE INTERVIEW >

Become a part in our story

Become our sponsor

You are the sponsors of our campaign. We are able to execute an honest and determined campaign for a better Nové Mesto because of your donations.