Kandidáti

Sme tím kandidátov, ktorí sú nositeľmi zmeny v Novom Meste, ktoré v blízkej budúcnosti vidíme ako odborne riadenú, transparentnú a dôveryhodnú samosprávu. V pojme “verejná služba” vidíme dôraz na slove služba. Samospráva má slúžiť občanom našej mestskej časti i mesta a hájiť ich záujmy najlepšie ako vie. Chceme priniesť novú energiu do Nového Mesta s cieľom vytvoriť priestor pre nový prístup k výzvam, ktorým čelíme, alebo budeme v blízkej budúcnosti čeliť. Kľúčom k zavedeniu efektívnej parkovacej politiky, efektívnej obhajobe verejného záujmu pri rokovaní s developermi či poctivej údržby zelene či životného prostredia v kontexte zmeny klímy je úrad, ktorý je schopný rozhodovania na základe kvalitých dát, prijímania nových myšlienok alebo zahraničných skúseností a schopný počúvať pri kontakte s aktívnou verejnosťou. Veríme v Nové Mesto otvorene komunikujúce s jasnými prioritami. Nové Mesto so silnými susedstvami, dostupnou kultúrou, poskytujúce rôznorodé služby svojim seniorom a s miestom v škôlkach a školách pre naše deti. Sme nositeľmi zmeny v Novom Meste, buďte súčasťou tejto zmeny.

Kandidáti na poslancov mestskej časti Nové Mesto

VOLEBNÝ OBVOD Č.2

Michal Hrčka (42)

číslo kandidáta 7.

Referent marketingového oddelenia aktívny v oblasti kultúrnej politiky, ktorý sa chce zamerať na rozvoj formálnej kultúry v našom Stredisku kultúry i neformálnej kultúry v parkoch či iných verejných priestoroch.

VYPOČUŤ SI ROZHOVOR S KANDIDÁTOM >
Marianna Mašátová Haliaková (39)

číslo kandidátky 10.

Novinárka a zakladateľka Rodinného centra Kominárka. Jej prioritou je predovšetkým zlepšenie podmienok pre rodiny a posilnenie identity novomestských štvrtí.

VYPOČUŤ SI ROZHOVOR S KANDIDÁTOM >
Pavol Troiak (32)

číslo kandidáta 16.

Procesný analytik v bankovom sektore, ktorý sa chce prioritne venovať nakladaniu s verejnými financiami.

VYPOČUŤ SI ROZHOVOR S KANDIDÁTOM >

VOLEBNÝ OBVOD Č.3

Karol Bujaček (33)

číslo kandidáta 2.

Programátor v IT sektore, ktorý sa posledné roky venuje téme čistoty na uliciach, údržby zelene a efektívnemu fungovaniu miestneho úradu.

VYPOČUŤ SI ROZHOVOR S KANDIDÁTOM >
Jakub Mrva (34)

číslo kandidáta 7 do miestneho zastupiteľstva

číslo kandidáta 16 do mestského zastupiteľstva za MČ Nové Mesto

Analytik v oblasti identifikovania podnikateľských rizík. Prioritne sa chce venovať ochrane životného prostredia, mestskej zeleni a ochrane bratislavského lesoparku.

VYPOČUŤ SI ROZHOVOR S KANDIDÁTOM >
Juraj Petrovič (47)

číslo kandidáta 12 do miestneho zastupiteľstva

číslo kandidáta 18 do mestského zastupiteľstva za MČ Nové Mesto

Projektový manažér v oblasti chemického priemyslu. Jeho prioritou je zavedenie parkovacej politiky a kontrola vynakladania verejných financií.

VYPOČUŤ SI ROZHOVOR S KANDIDÁTOM >
Anna Piskáčková (38)

číslo kandidátky 14.

Klasická filologička pôsobiaca ako IT testerka, ktorá sa chce venovať historickej a spoločenskej pamäti Nového Mesta.

VYPOČUŤ SI ROZHOVOR S KANDIDÁTOM >
Martin Vlačiky (36)

číslo kandidáta 19 do miestneho zastupiteľstva

číslo kandidáta 22 do mestského zastupiteľstva za MČ Nové Mesto

Geológ-paleontológ a občiansky aktivista, ktorý sa venuje predovšetkým témam ako sú výstavba, ochrana lesoparku a systematické plánovanie verejných investícií. V súčasnosti je nielen miestnym poslancom, ale aj poslancom bratislavskej župy.

VYPOČUŤ SI ROZHOVOR S KANDIDÁTOM >

VOLEBNÝ OBVOD Č.4

Katarína Šebejová (53)

číslo kandidátky 10.

Ekonomická analytička, ktorá svoje vedomosti využíva ako súčasná novomestská miestna poslankyňa v oblasti sociálnej politiky. Zamerať sa chce na rozvoj sociálnych služieb.

VYPOČUŤ SI ROZHOVOR S KANDIDÁTOM >
Silvia Švecová (43)

číslo kandidátky 11.

Vysokoškolská učiteľka v oblastí financií, verejného sektora a verejnoprospešných subjektov sa chce zamerať na oblasť zvyšovania kapacít v škôlkach či zlepšení podmienok vnútri škôl či škôlok.

VYPOČUŤ SI ROZHOVOR S KANDIDÁTOM >

Staňte sa súčasťou príbehu

Staňte sa našim sponzorom

Vy ste sponzori našej kampane. Vďaka vašej finančnej podpore môžeme robiť kvalitnú a poctivú kampaň za lepšie Nové Mesto.