Program

Témy pre Nové Mesto sme vypracovali na základe rozhovorov s aktívnymi obyvateľkami a obyvateľmi, ale aj odbornou verejnosťou. Nápady a podnety pre zlepšenia sme zbierali prostredníctvom dotazníkového prieskumu aj počas prvého kola verejných diskusií, ktoré sme organizovali priamo v jednotlivých štvrtiach Nového Mesta.

O témach pre Nové Mesto sa môžete dozvedieť viac aj prostredníctvom nahratých rozhovorov s odborníkmi po kliknutí na tento odkaz.

Výsledky nášho dotazníkového prieskumu v uliciach Nového Mesta nájdete prostredníctvom tohto odkazu.

Našu víziu „Nové Mesto 2.0.“ nájdete v ucelenej forme po kliknutí na tento odkaz.

Filtrovať:

Bojnická

 • V spolupráci s Dopravným podnikom zabezpečíme, aby spoj 57 jazdil štyrikrát za hodinu počas špičky.
 • Zrekonštruujeme miestne športové ihrisko.
 • Zabezpečíme odstránenie čiernych skládok v okolí sídliska.
 • V spolupráci s Istrochemom zabezpečíme zasypanie otvoreného kanálového poklopu súbežného s Bojnickou ulicou.
 • Zabezpečíme spustenie parkovacej politiky na sídlisku.
 • V spolupráci s Magistrátom rozšírime chodník pri Bojnickej a zriadime tu aj cyklotrasu medzi sídliskom a Vajnorskou.

Sociálne služby

Sociálne služby sú dôležité pre všetkých a týkajú sa seniorov, ľudí so zdravotným znevýhodnením, rodín s deťmi alebo aj ľudí bez domova. Absencia služieb pre ktorúkoľvek sociálnu skupinu má za následok situácie, ktoré majú negatívny vplyv na kvalitu života všetkých obyvateľov. 

 • denné centrá bez bariér – začneme s debariérizáciou denných centier seniorov
 • dostupná domáca opatrovateľská služba – zameriame sa na posilnenie domácej opatrovateľskej služby a
 • vytvorenie pobytových zariadení pre seniorov – vytvoríme ubytovacie zariadenie pre seniorov a zariadenie opatrovateľskej služby, ktoré v Novom Meste chýbajú
 • Centrum včasnej intervencie – dokončíme projekt Centra včasnej intervencie na pomoc pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením. 
 • práca s ľuďmi bez domova – začneme riešiť projekty prevencie a ukončovania bezdomovectva a posilníme terénnu sociálnu službu
 • rozvoj sociálneho bývania – zameriame sa na budovanie bytového fondu, ktorý bude slúžiť na pomoc najohrozenejším skupinám obyvateľstva a pomôže predchádzať bezdomovectvu
 • zlepšenie služieb v Komunitnom centre na Ovručskej – nastavíme program a aktivity v komunitnom centre tak, aby naplnilo svoje poslanie a potenciál. 
 • Centrum mladých na Račianskej – dokončíme projekt centra pre mladých na Račianskej, ktorý sa roky odkladá. V spolupráci s mládežou pripravíme programovú náplň centra.

Neighborhood of Pomoriny

 • We’ll prepare a zoning plan for the Pomoriny area, which will regulate construction for the benefit of its inhabitants.
 • We will remove the illegal dumps near the Staviteľská Street.
 • In cooperation with the Traffic Company, we’ll build a safe passage for a transit between public transport and regional bus transport.

Neighborhood of Jaskový rad

 • We’ll update the zoning plan Podhorský pás in order to limit the excessive crowding of the neighborhood and to protect the still existing vineyards around Jaskový rad.
 • We’ll arrange the conversion of Jaskový rad into a tranquil communication with a two-way cycling route and a safe walkway.
 • In cooperation with the Transport Company, we will increase the frequency of bus line no.44 during peaks, so that it can be used at least three times per hour.
 • In cooperation with Garbage Company we’ll modify the mode of garbage containers stands so that they don’t change into an illegal dump.
 • We will repair the sidewalk and build new stairs on Chrasťova Street.
 • We will build a playground for local young families.

Neighborhood of Bojnická

 • In cooperation with the Traffic Company, we will ensure that the bus line no. 57 will be available four times per hour during peak hours.
 • We’ll rebuild the local sports ground.
 • We’ll ensure the removal of the illegal dumps around the settlement.
 • In cooperation with Istrochem, we will secure the cover-up of an open channel hatch concurrent with Bojnická Street.
 • We will implement a parking policy in the streets of the housing estate.
 • In cooperation with the Magistrate we will expand the sidewalk at Bojnická and we’ll set up a cycle route between the settlement and Vajnorská Street.

Neighborhood of Račianske mýto

 • In cooperation with the Magistrate, we will increase the safety of pedestrians in the area of ​​the Račianske mýto by extending tram stops and pedestrian islands.
 • We will start revitalizing the park on the Račianske mýto while focusing on ​​restoration of walkways, furniture and other park elements.
 • In cooperation with civic associations, we will work with local homeless people in order to involve them in the available integration process.
 • In cooperation with the Bratislava County, we will prevent the construction of a high-rise building above the park.
 • We’ll restore the used playground in the park.
 • We’ll improve the care of greenery in the park and make the care transparent.

Neighborhood of Trnavské mýto

 • In cooperation with the underpass tenant we will look for solutions to extend the cultural and social use of the underpass and to decrease the share of commerce within this space under the crossroad.
 • In cooperation with NGOs we work with homeless people and people suffering from drug addictions staying in the public space of Trnavské mýto.
 • Through the local zonal plan we will ensure the preservation of the cultural and social function of the Istropolis
 • In cooperation with the Magistrate, we will realize the surface variant of cycle paths through the Trnavské mýto public space.
 • We will prepare a project for barrier-free surface path-ways for pedestrian crossings through the Trnavské mýto public space.
 • In the case of the construction of a new railway station within the Filiálka station, we will require an adequate reconstruction of Trnavské mýto.

Horse Railway Building

 • We will give life to the Horse Railway building on the basis of the results of the ongoing public competition.
 • Apart from irregular wedding ceremonies, we will also negotiate a rental contract with the railways regarding the adjacent car park for occasional cultural and social events.
 • Part of the building will be provided as a coworking space and for business
 • We’ll revitalize public spaces around the building; we will add greenery and street
 • We will improve the connection between the New Marketplace Building and the Horse Railway building.
 • We will build premises dedicated to the railroad history of the building.

New Marketplace Building

 • We remove external ads from the building, including the light board.
 • We limit operations that attract groups with irresponsible social behavior.
 • We’ll repair the exterior stairs leading to the entrance to the Marketplace.
 • We’ll institutionally separate the New Market Building from the Ekopodnik Company and we’ll begin building its brand.
 • We’ll review the content of the New Marketplace beyond the scope of market function and complement it with cultural, social and community
 • We’ll create an attractive and representative public space around building.

Vajnorská Cultural Center

 • We’ll change the program in order to provide cultural opportunities for all age groups.
 • We’ll create space for performances of new bands in the Cultural Centre.
 • We’ll revive the immediate surroundings of the Culture center so that they act as a representative, welcoming space.
 • We will increase the commercial use of the cultural center,especially during day-to-day congress tourism.
 • We will increase the share of the program aimed at pupils in elementary schools.
 • We will end the utilization of outdoor advertising equipment and find better ways to promote events in the culture

Neighborhood of Kuchajda

 • We’ll announce a competition for the revitalization of Kuchajda grounds and we will begin to implement the winning project while starting with the most demanding elements such as a runway, an increase in the number of entrances to the grounds or the extension of walkways.
 • We’ll repair the currently damaged pier.
 • We’ll introduce an all-day opening of the ground in order to increase its utilization by the public while supporting its transport function.
 • We’ll legalize bicycle riding in the area with dedicated parts with a limited speed.
 • We’ll prepare a lake cleaning program to allow yearlong swimming without the risk of cyanobacteria or other sources of health risks in the lake’s water.
 • We will prepare a plan to remove the fencing around the grounds in order to turn it into a standard full-day park following the example of Štrkovec ground.

Neighborhood of Železná studnička

 • Through the territorial zoning plan of the Horná Mlynská we’ll limit private development efforts in this precious area
 • In cooperation with the Municipal Forests and the Magistrate we will revitalize the surroundings of the Red Bridge as the gateway to the Železná studienka
 • We’ll remove the remains of the Snežienka building and we’ll replace it with a subtle forest restaurant on its sites
 • In cooperation with educational institutions we will launch a plan to build a first forestry nursery in Bratislava
 • We’ll improve cycling infrastructure , install more bike stands and offer available bicycle showers for local cyclists
 • We will work with the ESET Company, which will become an important actor around the Železná studnička area.

Neighborhood of Slanec

 • In cooperation with the Transport Company, we will create a new bus line that will serve the Slanec district and recreational part of the Pekná cesta.
 • At Horská Street we will improve conditions for cycling by creating a bike trail, which will provide a safe entry to the center as an alternative to Račianska Street.
 • We’ll update the zoning plan of the Podhorský pás zone in order to limit the construction of dense settlement in the vineyards.
 • While discussing future construction project, we’ll be promoting functioning public spaces, including playgrounds, which will allow social interaction between neighbors.
 • We’ll provide new dust bins on the main pedestrian streets in the neighborhood.
 • We’ll identify illegal dumps in the vineyards and ensure their removal.

Neighborhood of Nová doba

 • We’ll execute the prepared pilot project of parking policy in the neighborhood.
 • We’ll implement a pilot project on individual tree care in the neighborhood.
 • In cooperation with the Magistrate, we will implement measures to increase pedestrian safety at the crossings on Bajkalská and Vajnorská Street.
 • In cooperation with the local football club, we will look for opportunities for local cultural events and street-level improvements in touch with the stadium.
 • We’ll create a subsidy system for community projects connected with small gardens around the apartment blocks.
 • We will add crossings to junctions where they are currently missing.

Neighborhood of Mladá garda

 • We’ll enforce more pedestrian crossings and improvements to the existing ones on Račianska Street during the reconstruction of Račianskátram line.
 • In cooperation with the university, we’ll organize a student day in the area of ​​the Mladá garda.
 • Within the framework of district’s parking policy we’ll arrange parking in the vicinity of the student home.
 • In cooperation with the University, we’ll open sport facilities to the general public
 • In cooperation with the University, we’ll create space for lectures or student presentations from the student’s home’s inhabitants at our elementary schools.
 • In cooperation with management of the student home we will look for ways to open the compound for local communities

Neighborhood of Jurajov dvor

 • In cooperation with the Ministry of the Economy, we will settle the land in the neighborhood of the garage homes on Pri dvore Street.
 • We’ll remove the illegal dump from the surroundings of the Pri dvore and we’ll adjust the greenery on the street.
 • In cooperation with the Transport Company, we will make the Owner’s Villa with its surrounding park available to the public.
 • In cooperation with the Transport Company, we will prepare excursions for the public through the traffic compound Jurajov dvor.
 • We will set up the new EkoPodniku premises on the plot owned by our district on the corner of Bojnická Street and Vajnorská Street.
 • We will set up a car park for the removal of car wrecks on the plot owned by our district on the corner of Bojnická Street and Vajnorská Street.

Filiálka train station

 • We will prepare and approve the Territory Plan of the Filiálka zone to confirm the recreational and cultural-social function of the area after the completion of the underground railway station.
 • In cooperation with the railways, we will build a temporary passage through the area connecting Tehelná Street and Račianska Street.
 • In cooperation with the railways, we’ll prepare a plan for the implementation of temporary spatial and program interventions.
 • We’ll push for the transfer of the Filialka area to the District of Nové Mesto via a rental agreement until the construction of an underground railway station. Then Nové Mesto will provide both Summer and Winter maintenance care for the area
 • We will set up a temporary dog ​​breed in the Filiálka area.
 • In cooperation with the railways, we will examine the possibility of legalizing parking within the Filiálka area.

Istrochem chemical plant

 • We will approve the Petrochemical Plant establish a vision for the further development of this vast area.
 • We will push for a solution including the selling of public spaces in Mierova kolónia, Dynamitka and Biely kríž that are owned byIstrochem to the District of Nové Mesto.
 • We will sign a memorandum of cooperation with Istrochem regarding the maintenance of the surrounding area of ​​this large industrial compound.
 • We will begin negotiations for the acquisition of the former football stadium CHZJD on Magnetova Street in order to turn it into a sport stadium with a cultural/community
 • In cooperation with the Monument Office, we will examine the industrial heritage in the Istrochem compound and examine the possibilities of making them available to the public.
 • In cooperation with the Ministry of Economy, we will arrange the reconstruction of Elektrárenská Street.

Neighborhood of Dynamitka

 • In cooperation with the Magistrate we’ll arrange parking on Nobelova Street in order to increase safety of pedestrians.
 • We’ll provide safe sidewalks on the access road to the new Nobelova Estate buildings.
 • We’ll build a public area for dogs in the local park, or at garages at Odborárska Street.
 • We’ll push for the acquisition of public spaces in Dynamitka owned currently by Istrochem by the District of Nové Mesto.
 • We’ll replace the neglected overpass next to the Palma compound by a surface passage through the rails with safety lights.
 • In cooperation with the Traffic Company, we will increase the frequency of bus lane no.51 to four times per hour during mornings and evenings.

Neighborhood of Biely kríž

 • We’ll approve the White Plan Zoning Plan with the purpose of spatially and vertically preserving the neighborhood.
 • We’ll execute the acquisition of public space currently owned by Istrochem by the District of Nové Mesto so that there is only a single owner of public spaces.
 • We’ll fix the playground within the bloc between Skalická Street and Račianska Street.
 • We’ll establish a local outing for dogs in the abandoned gardens above the settlement.
 • We’ll complete the network of sidewalks in the district in order to provide comfortable and safe conditions for pedestrians.
 • In cooperation with the railways, we’ll prepare a project to improve pedestrian links to Horská Street,as well as connection with Dynamitka.

Neighborhood of Ahoj/Briežky

 • We’ll limit further construction of potential housing estates in the vineyards through the Podhorský strip zoning plan.
 • In cooperation with the Magistrate, we will arrange the repair of the local roads and the replacement of paving by the asphalt on Sliačska Street.
 • We’ll improve entrances to the forest park by providing simple street furniture like benches, dust bins or information panels.
 • We’ll place a new cyclist pump and a simple fix station for bicycles at the entrance to the forest park at Sliačska Street.
 • We’ll locate all the illegal dumps in the vineyards or in the forest and we’ll ensure their removal.
 • In co-operation with the Transportation Company, we’ll increase the frequency of the bus line No. 151 to at least three times per hour during mornings and evenings.

Neighborhood of Pasienky

 • We’ll prepare a zoning plan with the aim to predefine an adequate new private development in this lucrative area.
 • In cooperation with the Magistrate, we will increase the number of waste bins in the vicinity of the residential high-rises at Bajkalská Street.
 • We’ll ensure the maximum possible preservation of the sporting function in this location historically known for sport and recreation.
 • We’ll increase the availability of the Kuchajda area from Pasienky by establishing a new entrance from the southeastern side of the area.
 • In the case of further construction on Pasienky, we will ensure an adequate network of public transport stops.
 • In cooperation with local sports clubs we will organize community events and possibly also revitalizing activities in the Pasienky neighborhood.

Neighborhood of Ľudová štvrť

 • We’ll prepare and approve a Zoning plan for Ľudová štvrť in order to effectively guide the future private development in the area, which is a monument of the city district.
 • We’ll execute a parking policy in the streets of the neighborhood in order to increase the overall quality of public spaces.
 • We’ll implement a pilot program for individual tree care in the district.
 • We’ll add pedestrian crossings where they are lacking in particular in contact with the Ludové námestie.
 • We’ll rebuild the children’s playground at Ľudové námestie.
 • In cooperation with ZŠ Za kasárňou, we’ll open the school yard for families during weekends.

Neighborhood of Hostinského housing estate

 • We’ll review the transport solution on Kukučínova Street in order to make it easier to see incoming traffic from all exits while leaving the housing estate and also in order for cars to adhere to the prescribed 1.5-meter distance on the sidewalk.
 • In cooperation with the Magistrate, we will reconstruct the Hálkova- Kukučínova junction in order to increase its safety for pedestrians, cyclists and motorists.
 • We will add lighting with street furniture in the park around OD Slimák in order to make it a fully-fledged public space.
 • In cooperation with housing cooperatives, we’ll and fencing to all container stacks in the housing estate.
 • In cooperation with the Magistrate, we’ll settle the ownership of public spaces on within the housing estate with the aim to switch responsibilities to the District of Nové Mesto.
 • We will provide field social workers who will work with local homeless people and address potential conflicting situations within the housing estate.

Neighborhood of Medzi mýtami

 • Until the construction of the new Filiálka station, we’ll require the Railways to maintain order and security within the compound.
 • In cooperation with the Magistrate, we will ensure the reconstruction of the Račianske mýto, especially focusing on pedestrian safety at tram stops or pedestrian islands.
 • We’ll move the regional bus stop on Legionárska Street and merge it with the public transport stop Račianske mýto on the same street in order to ease the transfer between passengers of regional and local bus lines.
 • In cooperation with arborists, we’ll revitalize local trees so that they do not clot out public lighting.
 • We’ll fix the children’s playground in the local kindergarten so that children can use it all year round.
 • We will create reserved parking spaces for the emergency pharmacy at Račianska Street in order to increase its availability 24 hours a day.

Neighborhood of Koliba

 • We’ll update the Zoning plan Podhorský pás in order to limit future private development at Koliba.
 • We’ll limit future private development in the vicinity of Tupého Street until traffic problems are solved in the area.
 • We’ll improve the entrances into the forest park through street furniture, dust bins or information tables and create a system of physical barriers that will limit illegal entrances by cars into the forest park.
 • We’ll build paths for pedestrians along Bárdošova Street and Cesta na Kamzík to improve the conditions for pedestrians at the neighborhood of Koliba.
 • We’ll cooperate with landowners when identifying a solution for the slope above Podkolibská Street that is collapsing.
 • We will personally strengthen the Construction office of the District of Nové Mesto in order to provide better quality service to builders at Koliba, as well as a tighter supervision of building compliance within the limits of the valid zoning plan.

Neighborhood of Horská Street

 • We will change the Podhorský pás zoning plan that will respect the vineyard function of the Lower Carpathian Mountains.
 • We’ll build an outing for dogs in the greenery between Horská Street and Račianská Street.
 • In cooperation with non-governmental organizations,we’ll ensure that homeless people living or staying around ŽST Vinohrady are not a threat to the general public.
 • We’ll prepare a project that will convert Rosslerov quarry into a natural amphitheater or public space.
 • We’ll prepare a transport study for Horská Street in order to limit the passage of cars and create a safe cycling route here.
 • In cooperation with the Magistrate, we will revitalize the space in front of the main entrance of ŽST Vinohrady.

Neighborhood of Mierova kolónia

 • We’ll provide a traffic solution for parents who bring their children to a local school while preventing regular traffic jams within the neighborhood.
 • In cooperation with Istrochem,we’ll settle the ownership of public spaces currently owned by Istrochem and transfer them into the property of District of Nové Mesto on the basis of a mutual agreement.
 • We’ll improve activities of the municipal police within the neighborhood.
 • We’ll define further development of the area around the settlement by a zonal plan of the Istrochem compound.
 • In the cooperation with Transport Company, we’ll increase the frequency of bus line No. 58 and we’ll connect Mierova kolónia to the local cycling route network.
 • We will begin negotiations with Istrochem regarding the sale of the football stadium at Magnetová Street.

Neighborhood of Teplická housing estate

 • We’ll revitalize the sidewalk along Račianska Street.
 • We’ll resolve the issue regarding with a controversial parking lot at the corner of Račianska Street and Sliačska Street in order to prevent cars from using the sidewalk dedicated to pedestrians.
 • We’ll provide field social workers who will work with homeless people and address potential conflicts on the grounds of the estate.
 • In cooperation with housing cooperatives, we’ll provide reconstruction and fencing of all container stacks in the housing estate.
 • We’ll chart the greenery on the housing estate and we’ll prepare a plan for care and restoration of greenery based on individual specific care.
 • We’ll introduce a parking policy to regulate parking in the streets while favoring the citizen of Nové Mesto with the aim to improve the quality of public spaces.

Neighborhood of Zátišie

 • We’ll prepare a zonal plan defining the future of industrial sites around Pri Dynamitka Street in cooperation with local residents.
 • We’ll revive the former public building on Makovického Street as a cultural space with a social function.
 • In cooperation with the railways, we will build a safe pedestrian crossing between Pluhova Street and Račianská Street.
 • We’ll build a dog outlet near ŽST Nové Mesto.
 • We’ll implement a parking policy especially in the vicinity of apartment houses.
 • We’ll complete the project of Novomestská cycling route through the Zátišie Street and Pluhová Street.

Neighborhood of Tehelné pole

 • We’ll execute a parking policy that will manage the parking regime within the neighborhood.
 • We’ll add pedestrian crossings at crossroads without them.
 • We’ll add public lighting in the yard on Vajnorská 17 and we’ll fix the surfaces in the yard.
 • We’ll repair various issues in the park at Osadná Street in terms of lighting, neglected trees or paving.
 • Through a zonal plan we will define the functions within the premises of the Filiálka area with an emphasis on cultural and social activities with a park function.
 • We will add drinking fountains to local playgrounds.

Neighborhood of Kramáre

 • We’ll introduce a parking policy to fix the chaotic street parking, especially around the hospital, and also in order to improve safety on local sidewalks.
 • We’ll audit pedestrian trails and begin with their systematic repairs.
 • We’ll mark pedestrian crossings at the crossroads between Vlárská Street and Limbová Street or at Stromová Street near the Siemens building.
 • We will build the sidewalk between Rozvodná Street and Vlárska Street.
 • We will build a dog outlet within the neighborhood.
 • We will continually repair public stairs and add ramps for strollers and bikes to all of them.

Neighborhood of Februárka / Pokrok

 • We’ll provide field social workers who will work with local homeless people who live or stay in the park on the Račianske mýto and solve possible conflicting situations in cooperation with the police.
 • We’ll introduce a parking policy to clean up the chaotic street parking while improving safety on local sidewalks.
 • We’ll improve the conditions for cyclists on Sibirska Street.
 • We’ll repair the stairs between Piešťanská Steet and Pionierska Street.
 • We’ll complete the Ovál revitalization project behind the Sibirska primary school as an inter-generational sports and recreation complex.
 • We’ll build an outfit for dogs near Pionierska Street.

Identity and culture

The term Novomešťanka and Novomešťan is mentioned only in the case of invitations to various local cultural events. Otherwise, these terms are without content. Our district needs its own brand – an identity built on our industrial heritage and unique residential neighborhoods.

 • identity of Nové Mesto – through an extensive process, we’ll define the identity of Nové Mesto, which will define who we are, what characterizes our district and what we can be proud of.
 • get to know Nové Mesto – we will work with history guides in order to provide regular sightseeing tours within the neighborhoods of Nové Mesto.
 • protection of what defines us – we will focus on preserving or revitalizing industrial, military, waterworks and other landmarks.
 • what about TV Nové Mesto and Voice of the Nové Mesto – we will review the contractual relationship especially with TV Nové Mesto and implement changes that will move the Voice closer to an information magazine about the district.
 • diversity in the cultural center – we will review the program of the cultural center in order to increase the diversity of the program, which will attract diverse age groups or interest groups.
 • Nová Tržnica and its Future – the building will become a separate legal entity and we will look for ways to increase its commercial value and, above all, its public-service value.
 • create digital memory of Nové Mesto – we’ll gather historical documents, photographs or other media documenting the past of the Nové Mesto , which will be provided to the public free of charge.
 • we’ll review the cultural program – the aim of the district will be to improve the quality of public events organized by the district while cooperating with already established brands such as Cirkul’art , Good Market, Old Market Alliance and the like.
 • we’ll create a program for street art – by facilitating bureaucracy or small financial subsidies, we’ll support art in our streets, whether in the form of artistic installations or performances.

Enterprise and Tourism

Our city district owns a number of properties and manages an extensive public space with enormous potential. We will make use of it for regular local or city-wide events or for public affairs. We’ll revive our streets while increasing our local budget.

 • the development public real estate – we’ll prepare and publish a business plan for individual properties within the district’s administration, such as Konská železnica, Nová tržnica, Vernosť and the like.
 • we will create the brand Nové Mesto – through this brand, we want to promote the identity not only of the district but also to fill the concept of Novomešťanka or Novomešťan with content.
 • we will revive our neighborhood with markets – we will work with the organizers of Good Market, No money zones, and the Cvernovka Foundation in order to organize several-year events directly on Nové Mesto streets.
 • protection of industrial heritage – in cooperation with owners of industrial complexes, we’ll look for ways to revive industrial monuments and make them available to the public.
 • support for the start-up community we’ll create space for community start-ups ,coworking or business hubs within the district’s property .
 • cooperation with entrepreneurs – following a pattern of foreign cities, we’ll create a mechanism for pooling investments with local entrepreneurs in their surrounding streets or public spaces.
 • business plan for EkoPodnik we will develop a plan to extend the services of our EkoPodnik Company to other commercially interesting areas in order to improve the financing of this company as well as way to keep funds in our urban area.
 • cooperation with partner cities – we will rebuild the currently poor cooperation with partner cities, we’ll find more suitable partners and improve cooperation especially in the field of sharing positive practical examples from abroad.
 • we’ll review the effectiveness of contracts with other entities – we’ll analyze contractual relations with tenants in public flats or regular  

Greenery and the environment

Nové Mesto is a green urban area, but it suffers from inadequate care for our trees or forests. We will introduce individual tree care at pilot sites and protect vineyard within the territory of our district.

 • passport of greenery   we will complete this strategic material in order to identify each tree in the populated parts of the district and determine their health.
 • individual care for greenery – each tree will get its own identification number and will have its own maintenance plan.
 • we’ll establish the position of the city gardener – he will be responsible for the implementation of strategic materials on greenery in co-operation with the EkoPodnik company.
 • we’ll prepare an planting manual for trees, bushes and other greenery – this material will be utilized not only by the district but also by the developers and citizens in case they want to plant greenery in the public space.
 • we’ll fight for protecting vineyards within land-use planning – within the relevant zoning plans, we’ll implement the widest possible protection of vineyards at the foot of the Small Carpathians.
 • creation of an public vineyard – on the basis of an economic study, we will establish a cooperative that will manage its own vineyard in the property of the district . Its aim will be to preserve the tradition of viticulture and to support various cultural and educational activities.
 • we’ll run a separate waste collection from the district’s street bins – we daily lose a lot of recyclable material in our waste bins. We’ll mutually learn to separate in the streets as well as in our households.
 • we’ll will improve the conditions for tourists at all the entrance to the forest park –Nové Mesto has a huge gift in a forest park, but it is hardly accessible at first glance and the entrance to it aren’t attractive
 • development of the forest park – in cooperation with the Magistrate and the City Forests Company, we’ll develop plan for social and sporting activities in the forest park with the emphasis on nature. At the same time, we will push to limit the harvesting of wood , except for the elimination of calamities.

Education

Placing your child in a public kindergarten is a problem for the parents of today and our primary schools are not at the top of the quality ranks. We’ll increase the capacities of our kindergartens, which will be mainly used by young children from Nové Mesto and we’ll strengthen administrative support for our schools. Teachers should learn and not print forms.

 • we’ll continue with building new classes in kindergartens   after analyzing the demographic curve, we will continue to increase the number of places in our kindergartens to place every child residing in Nové Mesto.
 • we’ll improve the conditions for building additional nurseries – on the basis of economic and social analysis, we will prepare a project of the second nursery in Nové Mesto.
 • we’ll strengthen the capacity of the School office – it should provide our primary schools with better administrative services.
 • we’ll strengthen the administration in schools – the aim is to achieve a situation where school heads will devote themselves to education management and development instead of bureaucracy.
 • we’ll favor schools active in obtaining external resources – schools actively-seeking sponsors or doing business will not be penalized by reducing contributions by the city district.
 • we’ll favor children of Nové Mesto – we’ll introduce rules when children from other districts will be accepted after requests from childer of Nové Mesto are satisfied.
 • EkoPodnik will be in charge of maintaining school yards – we’ll save resources of schools they will save because EkoPodnik will take care of their yards.
 • we’ll create space for experiential learning – New City has been operating and operating in many areas that our children have to offer.
 • safe movement around the campuses – We create plans for transport services for individual schools to allow parents to bring their children safely on foot or by bicycle or by car.

Sports and recreation

Universal access to sporting activities is important from a public health perspective as well as means of productive leisure and opportunity for socialization.

 • stabilization of our sports club – we’ll buy land under the current stadium from the Magistrate and increase financial support for our club to expand from football to other sports.
 • support for amateur sport – we’ll establish a financial mechanism to support hockeyball and other sports in Nové Mesto.
 • we’ll increase the share of sports grounds for older children   while the number of children’s playgrounds is increasing in some neighborhoods, there are limited possibilities for football, basketball, skateboarding, and so on.
 • we’ll open schools to the public – we’ll actively promote the use of school courts for unorganized sports especially in areas where such opportunities are lacking.
 • we’ll review rules of behavior in children’s playgrounds – the goal is to reduce various prohibitions or restrictions and to increase the possibilities for using the playgrounds.
 • Cooperation with sports clubs – in the District of Nové Mesto we have the national hockey stadium, and soon to be National football stadium. We’ll start a dialogue with local sport clubs in terms of educational opportunities for our public schools and local improvements of public spaces near the sport stadiums.
 • promotion of intergenerational sport – we’ll establish links between seniors’ homes and elementary schools in order to create space for joint sports days.
 • improvement of sport possibilities in school yards – we’ll invest resources to repair school yard equipment and to complete other sports opportunities for casual sports.
 • a running Nové Mesto – we’ll increase the number of cross-country circuits not only in parks or on the school playground, but directly in the neighborhoods.

Economy and transparent self-government

In order to bring self-government closer to the needs of the inhabitants, it will be necessary to focus on streamlining and clarifying processes and enabling direct communication between the citizen and the self-government.

 • we’ll audit the local authority – through audits we’ll identify weaknesses in organizational structure, speed up processes and enhance the staff in terms of quality.
 • we’ll expand mandatory disclosures – appendix and other documentation will also be part of the mandatory disclosures.
 • we’ll introduce a Municipal soundboard – through this mechanism, we’ll collect feedback on urban strategic projects or land-use planning.
 • we’ll establish the position of Coordinator for open data – through open data we’ll deliver to the public as much information about their city district, processes, finance and other areas on which the Office decides as possible.
 • we’ll review the course of investment projects – everyone will be able to check the status of the individual investment actions planned in the budget through the web.
 • we’ll decide the fate of the local authority’s building – the building on Junácka Street is on the edge of an technical collapse. We’ll decide on the future of this building on the basis of a technical audit and economic study.
 • we’ll introduce regular meetings of the mayor with the citizens – it will be possible to meet the district’s mayor in their neighborhoods on a regular basis.
 • we’ll establish the Citizens Forum – this will be an permanent consultative body of the mayor and will be composed of representatives of individual Nové Mesto districts.
 • we’ll launch a reform of the participatory budget – we’ll include the Public Participation Office in the Office’s organizational structure, we will revise the rules and we’ll further streamline the participatory budget within the capital budget of the district.

Cleanliness and safety

New standards for care and maintenance must be set and focused on active prevention of problems or issues in the public space as well as effective forms tackling vandalism.

 • active work within the issue of homeless people – in cooperation with NGOs, we’ll greatly improve work with homeless people in order to get them out of our public parks and back to social life.
 • we’ll introduce a system of local maintainers – there will be workers responsible for specific areas who will for example execute simple repairs of the street furniture and, in more complicated cases, they will work with EkoPodnik .
 • we’ll increase the scope of work done by public order inspectors –, we’ll monitor daily compliance with order and security in our streets through our inspectors.
 • we’ll introduce street cleaning in the full width of the street – we ‘ll clean the streets according to the well-known schedule. Streets will be cleaned including the sides where today cars are parked and garbage and dirt accumulate behind them.
 • we’ll define the Standard of streets of Nové Mesto – it will clearly specify required standars like the necessary street furniture , walkway surfaces etc. Those standards will be continuously expanded in the entire district.
 • we’ll conduct a public lighting audit – through which we’ll identify places where we do not feel safe today because of darkness in evenings or nights. In cooperation with the Magistrate, we’ll add lighting to these locations.
 • we’ll remove all illegal dumps – Nové Mesto will become the first city district without illegal dumps. These will become extinct on the plots of the district, unparalleled plots and on private plots we’ll punish irresponsible owners with fines.
 • we’ll create a Garbage Court in Nové Mesto – our city district will have its own collection yard where it will be possible to leave all unnecessary waste.
 • we’ll create a new compound of EkoPodnik- today our company is scattered across multiple venues. We will therefore build one central location to save costs and make EkoPodnik more efficient.

Development and construction

New projects will have to adhere to the context of the whole city and municipality’s zoning plans and policies.

 • the approval of the zoning plans – the aim of those plans is to define the further development of the territory in more detail. They will be prepared not only in the built-up areas but also the so-called „development territories“ such as the Filiálka, Račianska Street or the Istrochem compound.
 • we’ll create a fund for development payments – money from developers will not end up in the budget scattered in various chapters, but their use will be transparently defined and invested in the vicinity of new development projects.
 • we’ll strengthen the building office in terms of personnel – today the building office is significantly overloaded, which causes complications especially for small builders.
 • we’ll restore the chief architect’s institute – together with an expanded team, he will be responsible not only for discussions with developers , but also for participatory planning or strategic document creation.
 • we’ll write the Street Making Manual– it will defines the desired state of the perfect street of Nové Mesto in terms of street furniture, used surfaces or the spatial layout.
 • we’ll define height regulation in Nové Mesto – this recommendation document will define the panorama of our district in order to prevent the construction of scattered high-rise buildings.
 • we’ll develop an audit of existing housing estates – most of us are living in housing estates that are being neglected in the long-term besides minor repairs. We need to know, in what conditions are our neighborhoods in terms of usage of public spaces, public investment debt or public property.
 • we’ll develop an pilot revitalization of one of our housing estates – on the basis of the audit we’ll prepare projects for the revitalization of individual districts in order to start at least one revitalization project in the next electoral term.
 • we’ll remove external advertising from our assets – we’ll use all available tools to remove billboards from schools, children’s playgrounds, or near the Horse railway station. The District of Nové Mesto and its institutions will cease to use external advertising to promote their events or activities.

Transportation

There is a need to redefine the balance between modes of transformation for the future. We need to focus on increasing safety, quality of environment and, above all, the well-being of the city.

 • the launch of parking policy – we’ll introduce a parking policy in the whole of Nové Mesto, which will favor the local inhabitants.
 • walking without barriers – we’ll carry out a barrier audit and will systematically remove curbs and other obstacles preventing pedestrians from moving safely within the district.
 • cycling in Nové Mesto – we’ll complete the new cycling strategy and we’ll lay the groudworks for building a full network of cycle trails covering the district.
 • dignified travel with public transport – we will collect a list of deficiencies of public transport stops in Nové Mesto and in cooperation with the transport company we will remove them.
 • building parking houses – we will develop an economic study for building parking houses in Nové Mesto. The aim is tobuild at least one parking house in the next parliamentary term.
 • parking at designated parking places – as parking policy is executed, parking spots on all Nové Mesto streets will be marked to firmly define places, where parking is allowed.
 • audit of pedestrian movement – we’ll prepare a study on pedestrian movement in Nové Mesto that will become the groundwork for a safe, comfortable and efficient movement on foot between individual neighborhoods.
 • preference of public transport – we’ll carry out an audit of the use of public transport in Nové Mesto in order to improve the schedule and quality of utilization of public transport in the district.
 • revitalization of tramway radials – in cooperation with the Magistrate we’ll ensure that revitalization of tramways at Vajnorská Street and Račianska Street will support all modes of transport in the area.

Račianske mýto

 • V spolupráci s Magistrátom zvýšime bezpečnosť chodcov v priestore Račianskeho mýta rozšírením električkových zastávok a peších ostrovov.
 • Spustíme revitalizáciu parku na Račianskom mýte formou nenákladných, rýchlych zásahov, ktoré pomôžu okamžite zlepšiť bezpečnosť a pohodlie návštevníkov parku.
 • V spolupráci s občianskymi združeniami budeme pracovať s miestnymi ľuďmi bez domova s cieľom zapojiť ich do integračného procesu.
 • V spolupráci s bratislavskou župou zabránime výstavbe výškovej budovy nad parkom.
 • Obnovíme vyťažené detské ihrisko v parku.
 • Skvalitníme starostlivosť o zeleň v parku a spravíme starostlivosť transparentnou.

Trnavské mýto

 • V spolupráci s nájomníkom podchodu budeme hľadať riešenia na rozšírenie kultúrneho a spoločenského využitia podchodu a zníženie podielu komercie.
 • V spolupráci s mimovládnymi organizáciami budeme pracovať s ľuďmi bez domova a s ľuďmi trpiacimi závislosťami, ktorí sa zdržiavajú na Trnavskom mýte.
 • Prostredníctvom územného plánu zóny zabezpečíme ponechanie kultúrno-spoločenskej funkcie Istropolisu.
 • V spolupráci s Magistrátom budeme realizovať povrchové vedenie cyklotrás cez Trnavské mýto.
 • Pripravíme projekt pre bezbariérové povrchové vedenie priechodov pre chodcov cez Trnavské mýto.
 • V prípade realizácie novej železničnej stanice na území Filiálky budeme požadovať prostriedky na adekvátnu rekonštrukciu Trnavského mýta.

Konská železnica

 • Oživíme budovu Konskej železnice na základe výsledkov prebiehajúcej verejnej obchodnej súťaže.
 • Okrem nepravidelných svadobných obradov budeme so železnicami rokovať aj o využití priľahlého parkoviska na príležitostné kultúrno-spoločenské akcie.
 • Časť budovy poskytneme ako coworkingové priestory a pre podnikateľské start-upy.
 • Zrevitalizujeme verejné priestory v okolí konskej železnice, doplníme zeleň ako aj mestský mobiliár.
 • Zlepšíme prepojenie medzi Novou tržnicou a Konskou železnicou.
 • V budove vytvoríme priestory venujúce sa železničiarskej histórií súvisiacej s budovou.

Nová Tržnica

 • Z budovy Tržnice odstránime vonkajšiu reklamu vrátane svetelnej tabule.
 • Obmedzíme prevádzky, ktoré priťahujú skupiny s asociálnymi prejavmi správania.
 • Opravíme schodiská vedúce ku vchodom do Tržnice.
 • Inštitucionálne osamostatníme Novú Tržnicu od Ekopodniku a začneme budovať jej značku.
 • Prehodnotíme obsah Novej Tržnice aj nad rámec trhovníckej funkcie a doplníme ho o kultúrne, spoločenské a komunitné aktivity.
 • Vytvoríme atraktívne ako aj reprezentatívne verejné priestory v okolí Novej tržnice.

Stredisko kultúry Vajnorská

 • Zmeníme program tak, aby poskytoval priestor všetkým vekovým skupinám.
 • Vytvoríme priestor na vystúpenie začínajúcich kapiel v stredisku kultúry.
 • Zrevitalizujeme bezprostredné okolie strediska kultúry, aby pôsobilo reprezentatívne.
 • Zvýšime komerčné využitie strediska kultúry najmä v rámci dennej kongresovej turistiky.
 • Zvýšime podiel programu pre žiakov našich novomestských škôl.
 • Ukončíme využívanie zariadení pre vonkajšiu reklamu a nájdeme lepšie spôsoby na propagáciu podujatí v stredisku kultúry.

Kuchajda

 • Vyhlásime súťaž na revitalizáciu Kuchajdy a etapovo začneme realizovať vítazný návrh súťaže s cieľom začať najpotrebnejšími prvkami ako je bežecká dráha, zvýšenie počtu vstupov do areálu či rozšírenie chodníkov.
 • Opravíme v súčasnosti chátrajúce mólo.
 • Experimentálne zavedieme celodenné otvorenie areálu s cieľom zvýšiť jeho vyťaženosť a zároveň podporiť jeho dopravnú funkciu.
 • Zlegalizujeme jazdu bicyklom v areáli po vyhradených cestičkách.
 • Pripravíme program prečistenia jazera s cieľom umožniť celoročné kúpanie bez ohrozenia sinicami či ďalšími baktériami.
 • Pripravíme plán na odstránenie oplotenia Kuchajdy s cieľom premeniť ju na štandardný park s celodennou funkciou po vzore Štrkovca.

Železná studienka

 • Prostredníctvom územného plánu zóny Horná Mlynská obmedzíme výstavbu na tomto vzácnom území.
 • V spolupráci s Mestskými lesmi a Magistrátom zrevitalizujeme okolie Červeného mosta ako vstupnú bránu na Železnú studienku.
 • Odstránime skelet budovy Snežienka a na jej mieste vybudujeme novú prevádzku, ktorá bude poskytovať priestor pre služby návštevníkom lesoparku.
 • V spolupráci so vzdelávacími inštitúciami spustíme plán na vybudovanie prvej lesnej škôlky v Bratislave.
 • Doplníme cykloturistickú infraštruktúru vpodobe cyklostojanov, cyklopointy s náradím, či dostupnej sprchy pre bicykle.
 • Nadviažeme spoluprácu so spoločnosťou ESET, ktorá sa ako nový majiteľ areálu Vojenskej nemocnice stane dôležitým aktérom v okolí Železnej studienky.

Slanec

 • V spolupráci s Dopravným podnikom vytvoríme novú autobusovú linku, ktorá obslúži Slanec a rekreačnú časť Peknej cesty.
 • Na Horskej vytvoríme podmienky pre cykloturistiku a bezpečné dochádzanie do centra ako alternatívu k Račianskej ulici.
 • Aktualizujeme územný plán zóny Podhorský pás obmedzíme výstavbu sídlisk vo vinohradoch.
 • Pri ďalšej výstavbe budeme presadzovať vybudovanie plnohodnotných verejných priestorov, vrátane detského ihriska, ktoré umožnia stretávanie susedov,
 • Zabezpečíme osadenie smetných košov na hlavných peších ťahoch vo štvrti.
 • Zmapujeme čierne skládky vo vinohradoch a zabezpečíme ich odstránenie.

Pomoriny

 • Spracujeme územný plán zóny pre oblasť Pomoriny, ktorý upraví ďalšiu výstavbu vo štvrti v prospech jej obyvateľov.
 • Odstránime čierne skládky v okolí Staviteľskej ulice.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom dobudujeme bezpečné priechody na presun medzi MHD a regionálnou autobusovou dopravou.

Jaskový rad

 • Aktualizujeme územný plán zóny Podhorský pás s cieľom obmedziť živelné zahusťovanie a ochránili ešte nezastavané vinohrady nad Jaskovym radom.
 • Presadíme premenu cesty na Jaskovým radom na komunikáciu s upokojenou dopravou, s obojsmernou cyklotrasou a bezpečným chodníkom.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom zvýšime frekvenciu spoja č. 44 počas špičiek, aby ho bolo možné využiť aspoň trikrát za hodinu.
 • V spolupráci s organizáciou OLO upravíme režim stojiska na separovaný zber, aby sa nemenilo na čiernu skládku.
 • Opravíme chodník a vybudujeme schody na Chrasťovej ulici.
 • Pre miestne mladé rodiny vybudujeme detské ihrisko.

Nová doba

 • Spustíme pripravený pilotný projekt parkovacej politiky.
 • V priestore Novej doby zrealizujeme pilotný projekt individuálnej starostlivosti o stromy.
 • V spolupráci s Magistrátom zrealizujeme opatrenia zvyšujúce bezpečnosť chodcov na priechodoch na Bajkalskej a Vajnorskej ulici.
 • V spolupráci s miestnym futbalovým klubom budeme hľadať priestor pre miestne kultúrnospoločenské akcie či revitalizačné práce v dotyku štadióna.
 • Vytvoríme dotačný systém pre komunitné projekty predzáhradiek a dvorov.
 • Doplníme priechody na križovatky, kde v súčasnosti chýbajú.

Mladá garda

 • V rámci rekonštrukcie Račianskej radiály zabezpečíme viac priechodov pre chodcov cez Račiansku a zlepšíme komfort na tých existujúcich.
 • V spolupráci s univerzitou zorganizujeme v areáli Mladej gardy Deň študentstva.
 • V rámci parkovacej politiky upravíme parkovanie v okolí Mladej gardy.
 • V spolupráci s univerzitou otvoríme širokej verejnosti športoviská a ďalšie služby poskytované študentom.
 • V spolupráci s univerzitou vytvoríme priestor na prednášky či prezentácie študentov na našich základných školách.
 • V spolupráci s vedením internátu budeme hľadať spôsoby ako otvoriť areál pre miestne komunity.

Jurajov dvor

 • V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva vysporiadame pozemky v okolí garáži na ulici Pri dvore.
 • Odstránime čierne skládky z okolia ulice Pri dvore a upravíme zeleň v dotyku ulice.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom sprístupníme majer na Jurajovom dvore.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom pripravíme exkurzie po depe MHD pre širokú verejnosť.
 • Zriadime areál EkoPodniku na pozemku mestskej časti na rohu Bojnickej a Vajnorskej.
 • Zriadime parkovisko na odťah vrakov na pozemku mestskej časti na rohu Bojnickej a Vajnorskej.

Filiálka

 • Pripravíme a schválime územný plán zóny Filiálka s cieľom potvrdiť rekreačnú a kultúrno-spoločenskú funkciu územia po dobudovaní podzemnej železničnej stanice.
 • V spolupráci so železnicami vybudujeme dočasný priechod na úrovni Tehelnej ulice, podobne ako sa vybudoval na úrovni Škultétyho.
 • V spolupráci so železnicami pripravíme plán na realizáciu dočasných priestorových aj programových zásahov.
 • Dáme zveriť areál Filiálky do správy mestskej časti Nové Mesto s cieľom udržiavať areál v rámci letnej aj zimnej údržby.
 • Zvážime zriadenie dočasného psieho výbehu na území Filiálky.
 • V spolupráci so železnicami preskúmame možnosti legalizovať parkovanie na území Filiálky.

Istrochem

 • Schválime územný plán zóny pre Istrochem s cieľom stanoviť víziu pre ďalší rozvoj tohto rozsiahleho areálu.
 • So spoločnosťou Istrochem vysporiadame pozemky na príľahlých sídliskách či uliciach.
 • So spoločnosťou Istrochem podpíšeme memorandum o spolupráci pri údržbe okolia tohto rozsiahleho priemyselného areálu.
 • Začneme rokovania o odkúpení bývalého futbalového štadióna CHZJD na Magnetovej s cieľom premeniť ho na športový stánok s kultúrnospoločenskou funkciou.
 • V spolupráci s Pamiatkovým úradom preskúmame industriálne dedičstvo v areáli Istrochemu a preskúmame možnosti jeho sprístupnenia.
 • V spolupráci s Ministerstvom hospodárstva zabezpečíme rekonštrukciu Elektrárenskej ulice.

Dynamitka

 • V spolupráci s Magistrátom spravíme poriadok s parkovaním na Nobelovej a posunutím jazdných pruhov uvolníme chodník pre chodcov.
 • Dobudujeme chodníky na prístupovej ceste k novému sídlisku na Nobelovej.
 • Vybudujeme výbeh pre psov v miestnom parku, alebo pri garážach na Odborárskej.
 • So spoločnosťou Istrochem vysporiadame vzťahy k pozemkom na sídlisku tak, aby sa mestská časť mohla o pozemky starať.
 • Nadchod s narušenou statikou na Podnikovej nahradíme povrchovým priechodom cez koľajnice.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom zvýšime frekvenciu spoja 51 tak, aby v špičkách jazdil štyrikrát za hodinu.

Biely kríž

 • Schválime územný plán zóny Biely kríž s cieľom priestorovo a výškovo zastabilizovať štvrť.
 • Vysporiadame pozemky na sídlisku so spoločnosťou Istrochem, aby bola mestská časť jediným správcom verejných priestorov.
 • Zrevitalizujeme detské ihrisko na Skalickej ceste neďaleko garáží.
 • V opustených záhradách nad sídliskom zriadime miestny výbeh pre psov.
 • Dobudujeme chodníky na sídlisku pre pohodlný a bezpečný pohyb peších.
 • V spolupráci so železnicami pripravíme projekt na zlepšenie peších prepojení medzi sídliskom a Horskou ulicou ako aj prepojenie so sídliskom Dynamitka.

Ahoj / Briežky

 • Prostredníctvom územného plánu Podhorský pás zabezpečíme obmedzenie výstavby sídlisk vo vinohradoch.
 • V spolupráci s Magistrátom zabezpečíme opravu ciest a nahradenie mačacích hláv asfaltom na Sliačskej.
 • Skultúrnime vstupy do lesoparku informačnými tabulami a jednoduchým mobiliárom.
 • Pri vstupe do lesa na Sliačskej umiestnime novomestský cyklopoint s pumpou a jednoduchým cyklonáradím.
 • Zmapujeme čierne skládky vo vinohradoch a na vstupoch do lesa a zabezpečíme ich odstránenie.
 • V spolupráci s Dopravným podnikom zvýšime frekvenciu spoja 151 počas špičiek, aby ho bolo možné využiť aspoň trikrát za hodinu.

Pasienky

 • Spracujeme územný plán zóny s cieľom zregulovať výstavbu na tomto lukratívnom území.
 • V spolupráci s Magistrátom zabezpečíme zvýšenie počtu odpadkových košov v okolí obytných budov pri Bajkalskej.
 • Zabezpečíme maximálne možné zachovanie športovej funkcie na historicky športových Pasienkoch.
 • Zvýšime dostupnosť areálu Kuchajda zo strany Pasienkov vytvorením nového vchodu z juhovýchodnej strany.
 • V prípade ďalšej výstavby na Pasienkoch zabezpečíme zahustenie zastávok MHD.
 • V spolupráci s miestnymi športovými klubmi budeme organizovať komunitné a prípadne aj revitalizačné aktivity na Pasienkoch.

Ľudová štvrť

 • Pripravíme a schválime územný plán zóny Ľudová štvrť s cieľom efektívnejšie usmerňovať rozvoj a výstavbu vo štvrti, ktorá je pamätihodnosťou mestskej časti.
 • Prostredníctvom parkovacej politiky stanovíme parkovací režim na jednotlivých uliciach s cieľom zvýšiť celkovú kvalitu verejných priestorov.
 • Vo štvrti zrealizujeme pilotný program individuálnej starostlivosti o stromy.
 • Doplníme priechody pre chodcov tam kde chýbajú a to najmä v dotyku s Ľudovým námestím.
 • Zrekonštruujeme detské ihrisko na Ľudovom námestí.
 • V spolupráci so ZŠ Za kasárňou otvoríme školský dvor na víkendové využitie pre rodiny.

Hostinského sídlisko

 • Zrevidujeme riešenie dopravy v celom profile Kukučínovej ulice s cieľom sprehľadniť výjazdy zo sídliska a dodržiavanie zákonom predpísanej 1,5-metrovej vzdialenosti na chodníku.
 • V spolupráci s Magistrátom prebudujeme križovatku Hálkova – Kukučínova tak, aby sa zvýšila jej bezpečnosť pre chodcov, cyklistov aj motoristov.
 • Doplníme osvetlenie a zrevitalizujeme park v okolí OD Slimák ako plnohodnotný verejný priestor.
 • V spolupráci s bytovými družstvami zabezpečíme rekonštrukciu a oplotenie všetkých kontajnerových stojísk na sídlisku.
 • V spolupráci s Magistrátom vysporiadame pozemky na sídlisku s cieľom, aby bolo Nové Mesto jediným správcom vnútroblokových priestorov a mohlo sa o ne primerane starať.
 • Zabezpečíme terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí v spolupráci s mimovládnymi organizáciami budú pracovať s ľuďmi bez domova a riešiť prípadné konfliktné situácie.

Medzi mýtami (Legionárska, Unitas)

 • Do vybudovania novej stanice Filiálka budeme tvrdo vyžadovať od železníc udržiavanie poriadku a bezpečnosti na území Filiálky.
 • V spolupráci s Magistrátom zabezpečíme prebudovanie Račianskeho mýta najmä z pohľadu bezpečnosti chodcov na električkových zastávkach či ostrovčekoch.
 • Presunieme regionálnu zastávku na Legionárskej ulici a zlúčime ju so zastávkou MHD Račianske mýto na rovnakej ulici tak, aby bol zabezpečený primeraný komfort cestovania aj pre cestujúcich, ktorí využívajú regionálne spoje.
 • V spolupráci s arboristami orežeme stromy tak, aby neclonili verejné osvetlenie.
 • Dobudujeme detské ihrisko v miestnej škôlke, aby ho mohli deti celoročne využívať.
 • Vytvoríme vyhradené parkovacie miesta pre pohotovostnú lekáreň na Račianskej s cieľom zvýšiť jej dostupnosť 24 hodín denne.

Koliba

 • Aktualizujeme územný plán zóny Podhorský pás s cieľom obmedziť živelné zahusťovanie Koliby.
 • Obmedzíme ďalšiu výstavbu v okolí Tupého ulice do vyriešenia dopravy v území.
 • Skultivujeme a označíme vstupy do lesa s cieľom zvýšiť návštevnosť lesoparku a zároveň znížiť nelegálne vjazdy autom do lesov.
 • Vybudujeme chodníky pozdĺž Bárdošovej ulice a Cesty na Kamzík s cieľom skvalitniť podmienky pre peších na Kolibe.
 • S majiteľmi pozemkov budeme riešiť situáciu so zosúvaním svahu nad Podkolibskou.
 • Personálne posilníme stavebný úrad s cieľom poskytnúť stavebníkom na Kolibe kvalitnejší servis a zároveň prísnejší dohľad nad súladom výstavby s územným plánom.

Horská/ŽST Vinohrady

 • Zmeníme územný plán zóny Podhorský pás, aby rešpektoval vinohradnícku funkciu úpätia Malých Karpát.
 • V zeleni medzi Horskou a Račianskou vybudujeme výbeh pre psov.
 • Personálne posilníme terénnych sociálnych pracovníkov, ktorý budú v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a políciou pracovať s ľuďmi bez domova v okolí ŽST Vinohrady a riešiť aj prípadné konfliktné situácie.
 • Spracujeme projekt premeny Rosslerovho lomu na prírodný amfiteáter.
 • Spracujeme dopravnú štúdiu pre Horskú s cieľom obmedziť prejazd automobilov a vytvoriť tu bezpečnú cyklotrasu.
 • V spolupráci s Magistrátom zrevitalizujeme priestor pred hlavným vchodom ŽST Vinohrady.

Mierová kolónia

 • Spracujeme územný plán zóny pre Mierovú kolóniu, ktorým zadefinujeme ďalší rozvoj v tejto lokalite.
 • V spolupráci s Waldorfskou školou vyriešime prístup rodičov voziacich svoje deti do miestnej školy tak, aby neupchávali sídlisko autami.
 • Naštartujeme rekonštrukciu škôlky.
 • Dokončíme revitalizáciu priestoru detského ihriska.
 • Zabezpečíme pravidelné čistenie kanálových vpustí.
 • V spolupráci s DPB zvýšime frekvenciu spoja 58 a zapojíme Mierovú kolóniu do siete cyklotrás.
 • Začneme rokovania s Istrochemom ohľadom odpredaja futbalového štadióna na Magnetovej.

Teplická

 • Zrekonštruujeme chodník popri Račianskej ulici.
 • Vyriešime spornú situáciu s parkoviskom na rohu Račianskej a Sliačskej tak, aby autá nejazdili cez priechod pre chodcov a po chodníku.
 • Zabezpečíme terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí v spolupráci s mimovládnymi organizáciami budú pracovať s ľuďmi bez domova a riešiť prípadné konfliktné situácie.
 • V spolupráci s bytovými družstvami zabezpečíme rekonštrukciu a oplotenie všetkých kontajnerových stojísk na sídlisku.
 • Zmapujeme zeleň na sídlisku, pripravíme individuálny plán starostlivosti a obnovy zelene na sídlisku Teplická.
 • Zavedieme parkovaciu politiku s cieľom regulovať parkovanie v uliciach, preferovať Novomešťanov a zvýšiť kvalitu verejných priestorov.

Zátišie

 • Prostredníctvom územného plánu zóny zadefinujeme budúcnosť priemyselných areálov v okolí ulice Pri Dynamitke v spolupráci s miestnymi obyvateľmi.
 • Oživíme bývalú osvetovú besedu na Makovického ako kultúrno-spoločenský priestor so sociálnou funkciou.
 • V spolupráci so železnicami vybudujeme bezpečný priechod pre chodcov medzi Pluhovou a Račianskou.
 • Vybudujeme psí výbeh v okolí ŽST Nové Mesto.
 • Spravíme poriadok s parkovaním v rámci parkovacej politiky najmä v okolí Ulice Čsl. Parašutistov a Riazanská.
 • Vyznačíme novomestský cyklookruh po uliciach Zátišie a Pluhová.

Tehelné pole

 • Zavedieme rezidenčnú parkovaciu politiku s cieľom upratať chaotické parkovanie na uliciach a to aj vo vzťahu k podujatiam organizovaným v miestnych športových stánkoch.
 • Prostredníctvom územného plánu zóny zadefinujeme východiská pre rozvoj Filiálky ako priestoru s kultúrno-spoločenskou, športovorekreačnou a environmentálnou funkciou.
 • Zrevidujeme a upravíme systém odpadkových košov v uliciach, tak aby sa zvýšila čistota ulíc na Tehelnom poli.
 • Doplníme bezbariérové priechody pre chodcov na križovatkách kde chýbajú.
 • Doplníme osvetlenie vo dvore na Vajnorskej 17 a priestor zrevitalizujeme.
 • Opravíme nedostatky v parčíkoch na Osadnej a Sadovej pokiaľ ide o osvetlenie, nefunkčnú fontánu či zanedbanú údržbu zelene.

Kramáre

 • Zavedieme parkovaciu politiku s cieľom upratať chaotické parkovanie na uliciach, najmä v okolí nemocnice, a zároveň zlepšiť bezbariérovoť a bezpečnosť chodníkov.
 • Zrealizujeme audit chodníkov a začneme s ich systematickou opravou.
 • Vyznačíme priechody pre chodcov na križovatke medzi Vlárskou a Limbovou či na Stromovej pri Siemense.
 • Vybudujeme chodník medzi Rozvodnou a Vlárskou ulicou.
 • Vybudujeme venčisko pre psov na Kramároch.
 • Postupne opravíme schodiská a doplníme ich o rampy pre kočíky a bicykle.

Februárka/Pokrok

 • Zabezpečíme terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a políciou budú pracovať s ľuďmi bez domova, ktorí sa zdržujú v parku na Račianskom mýte a riešiť prípadné konfliktné situácie.
 • Zavedieme parkovaciu politiku s cieľom upratať chaotické parkovanie na uliciach a zároveň zlepšiť bezbariérovosť a bezpečnosť chodníkov.
 • Zlepšíme podmienky pre cyklistov na Sibírskej ulici.
 • Opravíme schody medzi Piešťanskou a Pionierskou.
 • Dokončíme projekt revitalizácie Oválu za ZŠ Sibírska ako medzigeneračného športovo-rekreačného areálu.
 • Vybudujeme plnohodnotné venčisko pre psov na Pionierskej.

Doprava

V budúcnosti bude treba nájsť novú rovnováhu medzi jednotlivými spôsobmi dopravy tak, aby sa zvýšila bezpečnosť, kvalita životného prostredia a predovšetkým pohoda v meste.

 • spustenie parkovacej politiky – na celom území Nového Mesta spustíme parkovaciu politiku, ktorá uprednostní Novomešťanky a Novomešťanov.
 • ulice bez bariér – na území Nového Mesta zrealizujeme audit bariérovosti a systematicky začneme odstraňovať vysoké obrubníky i ďalšie prekážky brániace chodcom v pohybe. Cieľom bude spraviť chôdzu medzi jednotlivými štvrťami bezpečnú, pohodlnú a príjemnú.
 • rozbicyklujeme mestskú časť – dopracujeme novomestskú cyklostratégiu a začneme budovať plnohodnotné cyklotrasy.
 • dôstojné cestovanie MHD – zhromaždíme zoznam nedostatkov najmä na novomestských zastávkach hromadnej dopravy a v spolupráci s Dopravným podnikom ich budeme odstraňovať. Vypracujeme audit využívania MHD na území Nového Mesta s cieľom prispôsobiť grafikon a kultúru cestovania Novomešťankám i Novomešťanom.
 • budovanie parkovacích domov – vypracujeme ekonomickú štúdiu budovania parkovacích domov na území Nového Mesta s cieľom vybudovať aspoň jeden parkovací dom v najbližšom volebnom období.
 • parkovanie na vyznačených parkovacích miestach – v rámci spustenia parkovacej politiky zabezpečíme vyznačenie parkovacích miest na všetkých novomestských uliciach čím ukončíme polemiku, kde sa parkovať smie a kde nie.
 • revitalizácia električkových radiál – v spolupráci s Magistrátom zabezpečíme, aby sa pri revitalizácií električkových radiál na Vajnorskej i Račianskej myslelo predovšetkým na kvalitu  životného prostredia a ulice boli dizajnované nielen pre automobilovú dopravu, ale aj pešiu a cyklistickú.

Výstavba

Nové projekty bude treba riešiť v kontexte celej mestskej časti, v nadväznosti na existujúce štruktúry a jasne zadefinované priority.

 • schválenie územných plánov zón – pripravíme a schváli nové ÚPZ, ktoré detailnejšie zadefinujú ďalší rozvoj územia nielen v zastavaných územiach, ale tzv. „rozvojových územiach“ akými sú Filiálka, Račianska ulica či areál Istrochemu.
 • vytvoríme fond pre príspevky na rozvoj – peniaze od developerov nebudú končiť v rozpočte roztrúsené po kapitolách, ale ich využitie bude transparentne zadefinované a investované budú v okolí nových projektov.
 • personálne posilníme stavebný úrad – dnes je stavebný úrad výrazne preťažený čo spôsobuje komplikácie najmä drobným stavebníkom.
 • obnovíme inštitút hlavného architekta – ten bude mať spolu s rozšíreným tímom na starosti nielen diskusie s developermi, ale aj participatívne plánovanie či tvorbu strategických dokumentov.
 • zadefinujeme výškovú reguláciu v Novom Meste – tento odporúčací dokument zadefinuje panorámu našej mestskej časti s cieľom zabrániť narastaniu výškových budov ako „húb po daždi“.
 • vypracujeme audit novomestských sídlisk – väčšina z nás býva na sídliskách, do ktorých sa dlhodobo neinvestuje nad rámec drobných opráv či výmeny sietí. Chceme vedieť v akom stave naše sídliská sú.
 • vypracujeme a začneme realizovať revitalizáciu našich sídlisk – na základe auditu spracujeme projekty pre revitalizáciu jednotlivých štvrtí s cieľom spustiť aspoň jeden revitalizačný projekt v najbližšom volebnom období.

Zeleň a životné prostredie

Nové Mesto je zelenou mestskou časťou, ktorá však dopláca na nedostatočnú starostlivosť o naše stromy či lesy. Zavedieme individuálnu starostlivosť o stromy v pilotných lokalitách a zachováme vinohradníctvo na území našej mestskej časti.

 • passportizácia zelene – dokončíme tento strategický materiál s cieľom identifikovať každý jeden strom v obývaných častiach Nového Mesta a stanoviť jeho zdravotný stav.
 • individuálna starostlivosť o zeleň – každý jeden strom získa svoje vlastné identifikačné číslo a bude mať svoj vlastný plán údržby.
 • zriadime pozíciu mestského záhradníka – ten bude zodpovedný za implementáciu strategických materiálov týkajúcich sa zelene v spolupráci s EkoPodnikom.
 • spracujeme manuál výsadby zelene – týmto materiálom sa bude riadiť nielen mestská časť, ale aj developeri pri náhradnej výsadbe v rámci svojich pozemkov i občania v prípade, že budú chcieť sadiť vo verejnom priestranstve.
 • v rámci územnoplánovacej dokumentácie budeme bojovať za vinohrady – do územného plánu zóny implementujeme čo najširšiu ochranu vinohradov na úpätí Malých Karpát.
 • vytvoríme mestskočastný vinohrad – na základe ekonomickej štúdie zriadime družstvo, ktoré bude spravovať vlastný vinohrad mestskej časti s cieľom zachovať tradíciu vinohradníctva a podporovať rôzne kultúrne a vzdelávacie aktivity.
 • spustíme separovaný zber odpadu z pouličných košov mestskej časti – denne strácame množstvo recyklovateľného materiálu v našich odpadkových košoch. Naučíme sa separovať aj na uliciach.
 • bezodpadové podujatia mestskej časti – vrámci všetkých kultúrnych aj spoločenskych podujatí mestskej časti budeme presadzovať princípy zero waste a minimalizovať množstvo odpadu, ktorý pri podujatiach vzniká.
 • zameriame sa na zadržiavanie vody v území – pri rekonštrukciách ulíc sa zameriame na zvýšenie podielu zelene a opatrenia pre zadržiavanie dažďovej vody.
 • rozvoj lesoparku – v spolupráci s Magistrátom a Mestskými lesmi budeme s citom pre prírodu rozvíjať spoločenské či športové aktivity v lesoparku. Zároveň budeme tlačiť na obmedzenie ťažby s výnimkou odstraňovania kalamít.

Identita a kultúra

S pojmom Novomešťanka a Novomešťan sa dnes stretávame len na pozvánkach na rôzne miestne kultúrne podujatia. Inak sú tieto pomenovania bez obsahu. Naša mestská časť potrebuje svoju samostatnú značku – identitu postavenú na našom kultúrnom a prírodnom bohatstve, priemyselnej histórií a unikátnych obytných komplexoch.

 • identita Nového Mesta – zadefinujeme identitu Nového Mesta, ktorá bude definovať kto sme, čo charakterizuje našu mestskú časť a na čo môžeme byť hrdí. Do procesu zapojíme obyvateľov a obyvateľky mestskej časti v snahe zachytiť jedinečné aspekty histórie a identity mestských štvrtí.
 • spoznajme Nové Mesto – nadviažeme spoluprácu so sprievodcami s cieľom poskytovať pravidelné poznávacie prechádzky po Novom Meste.
 • ochrana toho čo nás charakterizuje – zameriame sa na konzerváciu a revitalizáciu industriálnych, vojenských, vodárenských a ďalších pamätihodností.
 • vytvoríme digitálnu pamät Nového Mesta – zozbierame historické dokumenty, fotografie či iné pramene dokumentujúce minulosť Nového Mesta tú poskytneme verejnosti bezplatne.
 • Nová Tržnica a jej budúcnosť – Nová Tržnica sa stane samostatným právnym subjektom a budeme hľadať spôsoby ako zvýšiť jej trhovnícky a predovšetkým verejnoprospešný charakter.
 • TV Nové Mesto a Hlas Nového Mesta – prehodnotíme zmluvné vzťahy najmä vo vzťahu k TV Nové Mesto a implementujeme zmeny, ktoré posunú Hlas bližšie k objektívnemu informovaniu o dianí v mestskej časti.
 • rôznorodosť v Stredisku kultúry – prehodnotíme program kultúrneho strediska s cieľom zvýšiť rôznorodosť programu pre najrôznejšie vekové či záujmové skupiny.
 • prehodnotíme kultúrny program – cieľom bude zvýšiť kvalitu zážitku a zatraktívnenie jednotlivých podujatí organizovaných mestskou časťou pričom bude preferovaná spolupráca s už vytvorenými značkami ako Cirkul’art, Dobrý trh, Aliancia Nová Tržnica a podobne.
 • vytvoríme program pre pouličné umenie – prostredníctvom uľahčenia byrokracie či malých finančných dotácií podporíme umenie v našich uliciach či už vo forme umeleckých inštalácií alebo predstavení.

Podnikanie a cestovný ruch

Naša mestská časť vlastní množstvo nehnuteľností a spravuje rozsiahly verejný priestor s obrovským potenciálom. Ten využijeme na organizované pravidelných miestnych i celomestských podujatí, alebo na verejnoprospešné podnikanie. Oživíme naše ulice a zároveň zvýšime príjem nášho miestneho rozpočtu.

 • rozvoj nehnuteľností – vypracujeme a zverejníme podnikateľský plán pre jednotlivé nehnuteľnosti v správe mestskej časti akými sú napríklad konská železnica, Nová Tržnica, Vernosť a podobne.
 • vytvoríme značku Nové Mesto – prostredníctvom tejto značky chceme propagovať identitu nielen mestskej časti, ale aj naplniť pojem Novomešťanka či Novomešťan obsahom.
 • oživíme naše štvrte trhmi – nadviažeme spoluprácu s organizátormi Dobrého trhu, Zóny bez peňazí či Nadáciou Cvernovka s cieľom organizovať niekoľkoročne podujatia priamo na novomestských uliciach.
 • ochrana industriálneho dedičstva – v spolupráci s majiteľmi priemyselných areálov budeme hľadať cestu na znovuoživenie či aspoň sprístupnenie ešte stále mnohých priemyselných areálov.
 • podpora start-up komunity – v rámci nehnuteľností mestskej časti vytvoríme priestor pre start-up komunity, coworking alebo podnikateľský hub.
 • spolupráca s podnikateľmi – po vzore zahraničných metropol vytvoríme mechanizmus na združené investície s miestnymi podnikateľmi do ich okolitých ulíc či verejných priestorov.
 • podnikateľský plán pre EkoPodnik – vypracujeme plán ako rozšíriť služby nášho EkoPodniku do ďalších komerčne zaujímavých oblastí s cieľom zlepšiť financovanie tejto spoločnosti a tiež udržať finančné prostriedky v našej mestskej časti.
 • zintenzívnime spoluprácu s partnerskými mestami – dnes chabú spoluprácu s partnerskými mestami prehodnotíme, nájdeme vhodnejších partnerov a zlepšíme spoluprácu najmä v oblasti zdieľania pozitívnych príkladov z praxe.
 • prehodnotíme výhodnosť zmlúv s inými subjektmi – zrealizujeme analýzu zmluvných vzťahov s nájomníkmi či pravidelnými dodávateľmi s cieľom zvýhodniť v zmluvnom vzťahu našu mestskú časť. 

Vzdelávanie a šport

Umiestniť svoje dieťa v novomestskej škôlke je dnes problematické a naše základné školy sa neumiestňujú na popredných miestach v rebríčkoch kvality. Zvýšime kapacity našich škôlok, na ktoré budeme prijímať predovšetkým novomestské deti a posilníme administratívnu podporu našim školám. Učitelia majú učiť a nie vypisovať formuláre.

 • budeme pokračovať v budovaní tried v škôlkach – po analýze demografickej krivky budeme pokračovať v zvyšovaní miest v našich škôlkach s cieľom umiestniť každé dieťa s trvalým pobytom v Novom Meste.
 • vytvoríme podmienky pre vybudovanie ďalších jaslí – na základe ekonomickej a sociálnej analýzy pripravíme projekt druhých novomestských jaslí.
 • kapacitne i personálne posilníme školský úrad – ten by tak mal našim základným školám poskytovať kvalitnejšie služby.
 • posilníme administratívu na školách – cieľom je dosiahnuť stav, keď sa riaditelia škôl budú venovať manažmentu a rozvoju škôl namiesto riešenia byrokracie.
 • zvýhodníme školy aktívne v získavaní zdrojov – školy aktívne vyhľadávajúce sponzorov, prípadne podnikajúce nebudú trestané znižovaním príspevkov zo strany mestskej časti.
 • starostivosť o školské budovy a areály preberie EkoPodnik – ušetríme školám prostriedky tým, že sa o bežnú starostlivosť bude starať náš EkoPodnik.
 • vytvoríme priestor pre zážitkové vzdelávanie – na území Nového Mesta pôsobili a pôsobia osobnosti z mnohých oblastí, ktoré majú našim deťom čo ponúknuť.
 • bezpečný pohyb po školských areáloch – vytvoríme plány dopravnej obslužnosti pre jednotlivé školy, aby mohli rodičia svoje deti bezpečne priviesť pešo prípadne bicyklom či autom.
 • podporíme amatérsky šport – vytvorenie finančného mechanizmu na podporu hokejbalu a ďalších športov na území Nového Mesta.
 • zvýšime podiel športových plôch pre staršie deti – kým počet detských ihrísk je v niektorých štvrtiach Nového mesta dostatočný, chýbajú nám športoviská pre futbal, basketbal, skateboarding a podobne.
 • spolupráca so športovými klubmi – na území Nového Mesta máme Národný hokejový štadión a čoskoro pribudne aj Národný futbalový štadión. S futbalovými klubmi nadviažeme spoluprácu najmä v oblasti vzdelávania a rekultivácie okolia štadiónov.

Komunitný rozvoj

Ľudia aj celé komunity žijú vedľa seba, ale nepoznajú sa a navzájom sa neobohacujú. Preto chceme rozvíjať vzťah obyvateľov k mestskej časti, k okoliu aj susedom. 

 • zameriame sa na podporu a rozšírenie siete komunitných a rodinných centier – súčasná podpora komunitných a rodinných centier nemá jasné pravidlá, a preto dotáciu z rozpočtu nahradíme plnohodnotnou grantovou schémou. 
 • prepojíme susedov a generácie – podporíme kultúrne a spoločenské programy, ktoré budú prepájať ľudí naprieč sociálnymi skupinami aj medzi generáciami. 
 • otvoríme školské dvory verejnosti – aktívne budeme podporovať využívanie školských dvorov pre stretávanie miestnych komunít a neorganizované športovanie predovšetkým v oblastiach, kde podobné možnosti chýbajú.
 • podporíme medzigeneračnú spoluprácu – vytvoríme prepojenia medzi dennými centrami seniorov, škôlkami a základnými školami s cieľom vytvárať priestor pre spoločné aktivity, ako napríklad spoločné športové dni.
 • pripravíme návod na organizáciu verejných susedských podujatí – pre potreby susedských podujatí pripravíme jednoduchý manuál,  ktorý vysvetlí ako zorganizovať susedské pikniky, posedenia aj menšie koncerty a ako v tom môže pomôcť samospráva. 
 • spracujeme manuál participácie – aktívne zapojíme obyvateľov do plánovania rozvoja mestskej časti, do tvorby verejných priestorov či verejných politík. 

Transparentná samospráva

V snahe priblížiť samosprávu potrebám obyvateľov bude treba sa zamerať na zefektívnenie a sprehľadnenie procesov a umožnenie priamej komunikácie medzi občanom a samosprávou.

 • zrealizujeme audit miestneho úradu – prostredníctvom auditu identifikujeme slabé miesta v organizačnej štruktúre, zrýchlime procesy a posilníme personálnu stránku najmä z pohľadu kvality.
 • skvalitníme povinné zverejňovanie  – súčasťou povinne zverejňovaných dokumentov budú aj prílohy a ďalšia dokumentácia.
 • zavedieme novomestskú ozvučenú dosku – prostredníctvom tohto mechanizmu budeme zbierať spätnú väzbu k strategickým materiálom mestskej časti či územnému plánovaniu.
 • zriadime pozíciu koordinátora pre open data – prostredníctvom open data chceme dodať verejnosti čo najviac informácií o ich mestskej časti, procesoch, financiách a ďalších oblastiach, na základe ktorých sa úrad rozhoduje.
 • sprehľadníme priebeh investičných akcií – prostredníctvom webu si bude môcť každý skontrolovať v akom štádiu sa nachádzajú jednotlivé investičné akcie naplánované v rozpočte.
 • rozhodneme čo ďalej s budovou miestneho úradu – budova na Junáckej je už na hranici životnosti. Na základe ekonomickej štúdie rozhodneme o ďalšej budúcnosti tejto budovy.
 • zavedieme pravidelné stretnutia starostu s občanmi – na základe pravidelného harmonogramu bude možné stretnúť svojho starostu vo svojej štvrti.
 • založíme Občianske fórum – to bude stálym poradným orgánom starostu a bude zložené zo zástupcov jednotlivých novomestských štvrtí.
 • spustíme reformu participatívneho rozpočtu – prostredníctvom nej zaradíme Kanceláriu pre participáciu verejnosti do organizačnej štruktúry úradu, zrevidujeme pravidlá a viac previažeme participatívny rozpočet s kapitálovým rozpočtom mestskej časti.

Verejné priestory

Treba nastaviť nové štandardy pre tvorbu, starostlivosť a údržbu verejných priestorov. Chceme vytvoriť nový systém strarostlivosti o novomestské ulice a zamerať sa na aktívnu prevenciu ako aj účinné formy represie voči vandalizmu.

 • odstránime vonkajšiu reklamu z našich majetkov – využijeme všetky dostupné nástroje na odstránenie bilbordov z plotov škôl, detských ihrísk či v blízkosti Konskej železnice. Úrad i ním zriadené inštitúcie prestanú využívať vonkajšiu reklamu na propagáciu svojich podujatí.
 • pripravíme Manuál tvorby verejných priestorov – ten zadefinuje želaný stav novomestských ulíc, námestí a parkov z pohľadu mobiliáru, použitých povrchov či priestorového usporiadania.
 • zavedieme systém lokálnych údržbárov a správcov verejných priestorov – pôjde o pracovníkov pre konkrétne lokality, ktorí budú sami riešiť jednoduché opravy mobiliára a pri zložitejších prípadoch budú spolupracovať s EkoPodnikom.
 • zvýšime kompetencie inšpektorov verejného poriadku – prostredníctvom inšpektorov budeme denne monitorovať dodržiavanie poriadku a bezpečnosti v našich uliciach. Zároveň ich zbavíme zbytočnej byrokracie.
 • zavedieme čistenie ulíc v celej dĺžke – podľa vopred známeho harmonogramu budeme čistiť ulice vrátane okrajov, kde dnes parkujú autá a za nimi sa hromadia odpadky a špina.
 • zadefinujeme štandard novomestkej ulice – stanovíme kvalitu starostlivosti a údržby, ktorú bude samospráva garantovať na svojom území.
 • zrealizujeme audit verejného osvetlenia – zistíme kde treba osvetlenie opraviť, vymeniť alebo doplniť a identifikujeme miesta, kde sa dnes necítime bezpečne. V spolupráci s Magistrátom a prevádzkarom verejného osvetlenia doplníme osvetlenie na týchto miestach.
 • vytvoríme nové stredisko EkoPodniku – dnes je táto naša spoločnosť roztrúsená po viacerých areáloch. Vybudujeme preto jedno centrálne stredisko s cieľom šetriť náklady a zefektívniť fungovanie EkoPodniku.

Staňte sa súčasťou príbehu

Staňte sa našim sponzorom

Vy ste sponzori našej kampane. Vďaka vašej finančnej podpore môžeme robiť kvalitnú a poctivú kampaň za lepšie Nové Mesto.