Susedské pikniky

Jeden z pilierov nášho programu pre Nové Mesto je posilnenie susedstiev, v ktorých žijeme. Preto sme koncom augusta a začiatkom septembra zrealizovali sériu šiestich susedských piknikov, v rámci ktorých nám miestni obyvatelia pomohli spraviť akciu pre svojich vlastných susedov. Navštívili sme Februárku, kde sme sa tešili takmer stovke účastníkov, nasledoval upršaný UNITAS, odfúknuté Kramáre, Tehelné pole s jeho maškrtnými deťmi, komorný Biely kríž a sériu sme zakončili u nás na Zátiší. Okrem príjemných rozhovorov pri dobrom domácom občerstvení boli pripravené aktivity pre deti a program spestrilo či už detské divadelné predstavenie, detský koncert alebo detská bubnovačka.

Pre dobré susedstvá je dôležité, aby sa vytvárali príležitosti na stretnutia, vzájomné spoznávanie sa a nadväzovanie kontaktov medzi ľuďmi, ktorí v štvrti roky žijú. Veríme, že pre viacerých bolo toto susedské stretnutie inšpiráciou na organizovanie ďalších podobných podujatí v blízkej či vzdialenejšej budúcnosti.

Staňte sa súčasťou príbehu

Staňte sa našim sponzorom

Vy ste sponzori našej kampane. Vďaka vašej finančnej podpore môžeme robiť kvalitnú a poctivú kampaň za lepšie Nové Mesto.