Prispejte finančne

Vy ste sponzori našej kampane. Kampaň s novou politickou kultúrou bez utajených sponzorov či finančnej podpory politických strán môže byť postavená len na vás, malých darcoch. Vďaka vašej finančnej podpore môžeme robiť kvalitnú a poctivú kampaň za lepšie Nové Mesto.