Prispejte finančne

Kampaň bez politických strán či utajených sponzorov môže byť postavená len na vás – voličkách a voličoch. Staňte sa akcionármi tejto kampane.